0242 522 00 59
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı Sözleşmesi

OTEL/TUR, KAYIT, REZERVASYON, HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1-) TARAFLAR VE KONUSU:

1.1. Bir tarafta TÜRSAB’a kayıtlı Turizm Seyahat Acentesi (kısaca SYS Tour olarak anılacaktır.) diğer tarafta Tüketici arasında yurt içi ve yurt dışı rezervasyon, konaklama ve geziler konusunda işbu sözleşme akdolunmuştur.

Bu sözleşme ve ekindeki Rezervasyon Formu, müşterinin ilgili rezervasyon için SYS Tour’dan alacağı voucher (tesise giriş belgesi) belgelerindeki konaklama bilgileri, tarih bilgileri, yolcu bilgileri, konaklama sınıfı, diğer hizmetler, bilgilendirme amaçlı tanıtım broşürü ve ödeme bilgilerini içermektedir.

Müşteri otel rezervasyonu ile imza altına alınan sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi SYS Tour’a ait web adreslerinden ve şirket satış temsilcilerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan, sonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.2. KAMPANYA: Kredi Kartsız, Vade Farksız, Senetsiz Kefilsiz Taksitli Tatil Kampanyası

Bu kampanya, SYS Tour’un anlaşmalı olduğu yurt içi otellerde aşağıda belirtili şartlar dahilinde kredi kartı, senet ve kefil şartı olmadan, vade farkı alınmadan taksitle tatil yapmayı kapsamaktadır.

Kampanya dâhilinde ilk taksit peşin olarak, kalan taksitler ise son taksit otele giriş tarihinden 3 iş günü öncesi olacak şekilde müşteri tarafından ödenecektir.

SYS Tour müşteriden rezervasyon ile birlikte "rezervasyon iptal güvencesi ve hizmet bedeli " olarak toplam konaklama tutarının % 2 si oranında katılım bedeli alacaktır.

Müşteri, erken rezervasyon dönemi satışları ile ilgili olarak konaklayacağı otele giriş tarihinden en geç 3 gün (72 saat) öncesine kadar iptal hakkına sahiptir.

Müşteri, peşinat, taksit veya taksitlerden herhangi birini veya hepsini kredi kartı ile ödeme seçeneğine sahip olup, taksit ödemesinin tek çekim olması durumunda vade farkı oluşmayacak, taksitli olması durumunda ise vade farkı yansıtılacaktır.

Taksitlerden herhangi birinin ödeme tarihinden itibaren 48 saat içerisinde ödenmemesi halinde SYS Tour, müşterinin sözleşmesini ihbar ve ihtara gerek olmaksızın tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Müşterinin fesih tarihine kadar ödemiş olduğu toplam bedel, peşinat tutarı kadar hizmet bedeli kesintisi yapılarak 1 ay içerisinde iade edilir.

Müşteri erken rezervasyon döneminde yaptırdığı kampanyalı rezervasyonunda, herhangi bir değişiklik yaptıramaz. Bu durumda rezervasyon iptal olarak, güncel koşullardan tekrar rezervasyon oluşturulacaktır. 

SYS Tour’un işbu kampanya ve şartlarında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Kampanya ile ilgili yukarıda düzenlenmeyen hususlarda öncelikle işbu sözleşmenin ilgili diğer hükümleri tatbik olacaktır.

Kampanya dâhilindeki tüm ödemeler www.systur.com.tr web sitesinde bulunan banka hesabına yapılacaktır.

2-) SÖZLEŞME BEDELİ

2.1 İşbu sözleşme ile satın alınan hizmet bedeline ilişkin ayrıntılı bilgiler yukarıda ayrıntılı ve açık olarak düzenlenmiştir.

2.2 Temerrüt halinde yasal faiz talep edilecektir.

2.3 Bedele, müşteri/tüketici tarafından satın alınan rezervasyon ve tur ile ilgili broşürlerde fiyata dahil olan hizmetin kapsamı açıkça belirtilmiştir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Rezervasyon, tur programında belirtilen konaklama şekli dışında, müşterinin gezi esnasında ve otelde alacağı ekstra yemek ve içki, kişisel harcamalar ve program dışı alınan hizmetlerin bedeli müşteri tarafından ödenecektir. Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır. Bu durum tüketiciye derhal bildirilir. Tüketici bildirimden sonra herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönebilir yahut yapılan değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini belirtilen ek sözleşmeyi kabul eder.

2.4. Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında ilave olarak aradaki fark müşteriden talep edilmediği gibi tesis tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin iadesi de söz konusu değildir.

Çocuk İndirimleri

Konaklama: Çocuk indirimleri tesisten tesise farklılık göstermekle birlikte genel olarak 0-2 yaş arası ücretsiz olup 2-12 yaş arasında uygulanan indirimler çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. ve 4. kişi olarak kalmaları halinde uygulanır. Ulaşım: 0-2 yaş arası bebekler için ilgili ulaşım aracının belirttiği indirim oranları uygulanır.

3-) ULAŞIM BİÇİMİ: A-Kendi imkanları ile B- Uçak, otobüs, tren, gemi

4-) ÖĞÜN SAYISI: Tam Pansiyon: Sabah, öğlen, akşam yemekleri, Yarım Pansiyon: Kahvaltı, haricinde akşam yemeği ya da öğlen yemeğinden biri, Sabah Kahvaltı: Kahvaltı

5-) KONAKLAMA CİNSİ: Otel, tatil köyü

6-) ÖDEMELER: Kayıt anında rezervasyon bedelinin tamamının ödenmesi gerekmektedir.

7-) MÜCBİR SEBEPLER:

SYS Tour, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini mücbir sebepler veya tüketicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle gereği gibi veya hiç yerine getirememesi durumunda sorumlu tutulamaz.

8-) İPTAL VE DEVİR:

8.1. www.systur.com.tr web sitesi üzerinden alınan tüm hizmetlerin her aşamasında SYS Tour ile bağlantıya geçilmek zorundadır. İptal talebi 0242 522 00 59 No.lu telefona ya da sales@systur.com.tr adresine yapılmalıdır. Aksi takdirde müşterinin aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon veya farklı bir hizmet alması durumunda SYS Tour sorumluluk kabul etmez.

8.2. SYS Tour gerekli gördüğü durumlarda tüketicinin de Tüketici aleyhine olmamak kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı rezervasyonları başlangıcından 7 gün, özel gün veya dönemlerde 1 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir ve iptal edebilir. Aynı süre içinde, rezervasyon kapsamındaki otel, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilen yerlerin ziyaret sıralarını tüketicinin aleyhine olmamak kaydı ile değiştirebilir. Yapılacak değişiklikler yasa gereği tüketici aleyhine olamayacağı gibi Tüketici bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde sözleşmeden cayarak rezervasyonunu iptal etme ve ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir.  (veya komple çıkarabiliriz)

8.3. Müşteri, rezervasyon yaptırdığı tarihten 14 gün sonrasına kadar aldığı ürünü veya hizmeti iptal ve/veya değiştirebilir. Ancak otele girişten en geç 48 saat öncesine kadar yapılan iptal ve değişiklik işlemlerinde SYS Tour bu nedenle uğradığı zararı müşteriye yansıtır.

8.4. Tüketicinin, kendisinin veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile hizmetin başlamasından önce belgelemesi halinde rezervasyon için ödediği tutarın tamamı kendisine iade edilir. Tüketicinin bunların dışında kalan bir sebep ile rezervasyonun başlamasından 13 gün önce iptal ve/veya değişiklik talep etmesi halinde SYS Tour tüketicinin talebini reddetme ve bu nedenle uğradığı zararı müşteriden talep etme hakkına sahiptir.

8.5. Erken rezervasyon döneminde iptal güvence bedeli ödenerek yapılan rezervasyonlarda konaklama başlangıcından 72 saat öncesine kadar iptal hakkı ve %100 iade güvencesi mevcuttur. Bu tip rezervasyonlarda bir üst madde hükmü uygulanmaz. Erken rezervasyon iptal ve iade güvencesi ile ilgili iade yapılacak olan kredi kartlarına, ilgili banka şubesi ile pos merkezi arasındaki işleyen süreçten dolayı tutarın karta iade olarak yansıması ortalama 15 iş gününü bulmaktadır. Müşteri bu hususu anladığını ve bu sürede aksi harekette bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

8.6. Charter uçuşlarda 13 gün ve daha sonraki iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi söz konusu değildir.

8.7. Tüketici rezervasyonu başlamasından 7 gün öncesine kadar tesisin aradığı geçerli tüm koşulları yerine getiren, taşıyan (haiz) üçüncü kişiye devredebilir. Devir alan bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumludur.

8.8. Tüketici gezinin başlangıcını kaçırarak katılamaz ise, başlangıçtan itibaren 24 saat içinde SYS Tour ’ya yazılı bildirim yapmakla yükümlüdür. Tüketici söz konusu yazılı bildirimi yapmaz ise, SYS Tour bildirimsiz olarak, tüketici adına gezi ile ilgili rezervasyonları iptal etmek hakkına sahiptir.

9-) HAREKET SAATLERİ:

Belirlenen ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin, SYS Tour‘nın kontrolü dışında, yapacağı tarife değişikliklerinden SYS Tour sorumlu değildir. Sözleşmedeki ulaşım araçlarının hareket yeri saat ve sefer sayıları geziden önce SYS Tour tarafından kontrol edilerek, tüketiciye bildirilecektir.

10-) BAGAJ:

10.1 Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan SYS Tour sorumlu tutulmaz.

10.2 Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, SYS Tour’nın ayrıca ve açıkça yazılı izin olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.

10.3 SYS Tour personelinin kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değer ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmı kaybolan eşya sahibine ödenir. SYS Tour tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından sorumludur.

11-) VİZE İŞLEMLERİ:

Vize pasaport işlemleri tüketiciye aittir. SYS Tour’dan vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde, en az 6 ay geçerli pasaportun olması ve gerekli evraklarla birlikte turun hareket tarihinden en az 16 gün önce, vize ve servis ücretinin ödenerek gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak SYS Tour’ya teslim edilmesi gerekmektedir. SYS Tour, ücreti mukabilinde vize işlemleri takip edilebilir. 16 günlük sürede veya daha sonra vize için teslim edilen pasaportla ilgili olarak, vize işlemleri tamamen konsoloslukların insiyatifinde olduğundan SYS Tour’nın vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından SYS Tour’nın hiçbir sorumluluğu yoktur. Ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez.

12-) DİĞER HÜKÜMLER:

12.1 SYS Tour gezilerine katılan müşteriler, turlar sırasında oluşabilecek kazalardan kaynaklanabilecek ölüm ve daimi maluliyet için isteğe bağlı ferdi kaza sigortası, seyahat sigortası ve asistcard gibi seyahat güvence sistemlerini SYS Tour aracılığı ile satın alabilirler. Müşteriler SYS Tour’dan sigorta poliçesi satın almadıkları takdirde SYS Tour’a hiçbir sorumluluk, kusur yöneltmeyeceklerini ve talepte bulunamayacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. SYS Tour bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

12.2 Tüketici, aldığı hizmetin hiç ya da gereği gibi ifa edilememesi halini hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde SYS Tour yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

12.3 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici (ler) in SYS Tour aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve SYS Tour’un tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde SYS Tour’un sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.

12.4 Grup gezileri en az 15 kişinin katılımı ile gerçekleşir. SYS Tour, grup turları rezervasyonlarında iradesi dışında oluşan nedenlerle veya tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamalarına bağlı olarak turu iptal etme ve/veya harekât saatlerini, ulaşım araçlarını, konaklama tesislerini değiştirme veya başka bir acentenin benzer turu ile birleştirme hakkına sahiptir. Ulaşım araçlarının veya konaklama tesislerinin standartlarının daha yüksek olması halinde aradaki fark müşteriden tahsil edilir.

12.5 Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda TÜRSAB Tahkim Kurulu yetkili olup, anılan kurulun usulleri geçerlidir. İhtilaf halinde SYS Tour ve ilgili banka ve otel kayıtları esas alınır. SYS Tour, sorumluluğu dâhilindeki hallerde, müşteri aleyhine olan değişiklikleri müşteri/tüketicinin yazılı onayını almak koşulu ile TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca müşteriye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında müşteriye verilen ek ve /veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin müşteri tarafından alınıp tamamen kullanılmış veya tüketilmiş olması müşterinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

13-) TÜKETİCİNİN SÖZLEŞMEDEN CAYMA VE SEÇİMLİK HAKLARI

Tüketici, sözleşme konusu hizmet ve şartların gereği gibi veya hiç yerine getirilememesi durumunda sözleşmede kararlaştırılan bedelin İndirilmesini veya herhangi bir tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeden dönerek ödediği bedelin iadesini talep edebileceği gibi SYS Tour tarafından sunulan alternatif bir rezervasyon/hizmeti kabul etme veya talep etme hakkına sahiptir. Sadece tali bazı sorunlar yaşanması halinde sözleşmeden dönme hakkı kullanılamaz. Bunun için sözleşmeye aykırılığın esaslı olması gerekir. Tüketicinin sözleşmeden dönmesi halinde SYS Tour o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için tüketiciden bir bedel karşılık isteme hakkına sahiptir.

Bu sözleşme iki nüsha halinde tanzim ve imza edilmiş olup, sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda münhasıran TÜRSAB Kütahya Çizelgesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bu sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Tüketicinin Yerleşim Yerinin Bulunduğu Yer ile Antalya Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.